Skoler & hospital

 
Den røde tråd i trustens arbejde er
at bryde fattigdomscirklen.

Aanganwadi workers

For hver 1000 personer findes en uddannet aanganwadi. En aanganwadi er en kvinde fra landsbyen, der har lært om hygiejne og ernæring. Hun er nøglen til Bhansali trustens arbejde i landsbyen.
     Hun giver protein og vitaminer til alle børn under fem år samt til gravide og ammende kvinder. Hun ved, hvordan man passer børn med feber og diarré. Hun kender de symptomer, som er så alvorlige, at barnet har behov af at komme på sygehuset.
     Hun kender de dårligst stillede familier i landsbyen, som har brug for ekstra støtte. Hun gør, hvad hun kan for at motivere forældrene til at sende børnene til skole, når de er 6 år gamle.
     Hun lærer de små børn traditionelle sange og danse og fortæller om verden udenfor landsbyen.

Den indiske stat har denne type projekter over det meste af Indien, men i tyndt befolkede områder som det nordlige Gujarat fungerer de dårligt. Korruptionen bliver stor, når kontrollen er lille.
     I området samarbejder Bhansali Trust med staten på den måde, at trusten uddanner og rådgiver personalet, mens staten betaler den grundlæggende løn. Bhansali Trust fordobler så lønnen og kræver engagement til gengæld.

Trustens supervisor kommer på besøg hver måned og kontrollerer ting som nøjagtighed, ærlighed og åbningstider. Den svageste aanganwadi får mest opmærksomhed, fordi hun har mest brug for det. Trusten har sit eget træningscenter i Radhanpur. Her gennemføres uddannelse og regelmæssig efteruddannelse af alle aanganwadi workers.

Bhansali Trust har ansvaret for 862 aanganwadies.


Pigernes vilkår

Indiske piger får livet igennem at vide, at de er en belastning. At de er lavere- stående end drengene og et problem for familien. De lærer, at det er rimeligt, at manden slår. I mange landsbysamfund har drengens familie lov at forlange store summer i medgift fra pigens forældre. Mange døtre er derfor økonomisk ruin for en familie.

„Må du få en datter!“ er en forbandelse, man kan nedkalde over sin uven.

Af disse grunde får drengene bedre mad. Og når de er syge, bliver de hurtigere bragt til læge og får dyrere medicin end pigerne.
     Man ser ikke nogen mening i at give pigerne uddannelse. De skal passe madlavning, mand og barn, så snart de bliver gift. Derfor er der mange teenagepiger, der aldrig har gået i skole. Efter de er fyldt 11, er det for sent. Det indiske samfund har ingen tilbud til dem.
     Teenagepigerne bliver de nye mødre. De kommer til at sætte præg på næste generations helse og holdninger. De har allerede i egne familier hovedansvaret for deres mindre brødre og søstre.

Bhansali Trust arrangerer undervisning for teenagepiger. Pigerne bliver undervist i basal hygiejne, ernæring og prævention. De forklares vigtigheden af vaccinationer og uddannelse. De lærer at læse i en avis. De får at vide, at det ved lov er forbudt at voldtage og slå sin kone. At pigen skal være 18 år, før hun kan giftes væk.
     Man ønsker at give pigerne mere selvtillid og dermed højere status, som hun kan give videre til sine døtre. 16.000 teenagepiger er blevet undervist i dette projekt.
     De sidste par år har trusten også undervist teenagedrenge i de samme fag – for at fremme lighed mellem mænd og kvinder.


High schools

Trusten driver fem high schools med internat-faciliteter i de områder, hvor staten ikke har denne service. Her er over 3300 studerende. Undervisningen er gratis, og for kost og logi betaler man det, man kan. Her er kamp om pladserne, og de studerende bliver udvalgt efter deres behov. Dem, der har mange penge og dermed mulighed at betale for sig selv et andet sted, bliver ikke optaget – til fordel for dem, der ikke har den mulighed.


Sundhedsvæsen

Den indiske stat har gratis sygehuse, men ringe hjælp til landsbysamfundene.
     Bhansali Trust træner derfor barfods-læger (paramedical workers) efter kinesisk princip. En barfods-læge kan behandle simple sygdomme med håndkøbsmedicin og kender symptomerne på de mere alvorlige sygdomme, som kræver, at patienten kommer under lægebehandling.
     Barfods-lægen kommer omkring på cykel der, hvor alternativet ellers er ingen læge.

Bhansali Trust har ansvaret for 460 barfods-læger, som dækker 514 landsbyer og behandler 450.000 patienter per år.

Trusten har også særligt uddannet personale til at foretage forebyggende hjemmebesøg. Personalet går fra dør til dør og måler blodtryk og urinsukker på alle over 40 år.
     Alle, der har behov for det, bliver behandlet, deres helbredstilstand bliver fulgt, og de får råd angående diæt og motion.

Forebyggende helsekontroller ses, så vidt jeg ved, ikke ret meget i Indien. Under arbejdet blandt landsbybefolkninger har brødrene Bhansali lagt mærke til behovet for at behandle kroniske sygdomme som diabetes, forhøjet blodtryk og astma så tidligt som muligt. I andre tilfælde opsøger patienterne først læge, når alvorlige komplikationer som blodprop og blindhed optræder.
     Projektet kaldes CHAPT, Community Health Awareness Prevention and Treatment, og fungerer i 110 landsbyer.

Bhansali Trust driver også fem hospitaler og klinikker. Her behandler man efter vestlige metoder i en sygdoms akutte stadie og forebygger med vejledning på længere sigt.

Det største af trustens sygehuse hedder Gandhi-Lincoln Hospital. Det ligger i Deesa, blev grundlagt i 1982 og har 180 senge. Navnet illustrerer ønsket om at blande det bedste fra øst med det bedste fra vest – Mahatma Gandhi og Abraham Lincoln. I forhallen står en buste af Gandhi med den indgraverede tekst:

' Mahatma Gandhi sagde:
„Jeg vil tjene Gud gennem at tjene medmenneskerne.
Fordi jeg ved at Gud ikke er i paradiset eller i kunsten, men i engagementet.“ '

og en buste af Lincoln:
' Abraham Lincoln sagde:
„Jeg er ikke bestemt til at vinde, men jeg er bestemt til at være ærlig.
Jeg er ikke bestemt til at have succes, men jeg er bestemt til at leve op til det lys jeg har.“ '

Patienterne betaler det, de kan betale. Man mener, det er bedst for enhvers selvfølelse at gøre så meget som muligt selv.

 

 
 

Fotos fra
Gujarat
1995, 2000 og 2004

 
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Eva Åkerstedt
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
 

Vi har 4 gæster online