Tuberkulose

 
Bhansali Trust har arbejdet med tuberkulosebehandling siden 1984 og har behandlet 50-60.000 mennesker (2006).

Tuberkulose er ”nr. one-killer” i de indiske landområder.

Sygdomsforløbet er langtrukket. Først hoste og appetitløshed gennem lang tid. Det er først når symptomerne bliver så alvorlige, at den syge ikke kan arbejde mere, han eller hun søger hjælp. Tuberkulose smitter, når man hoster eller spytter. Så der er mange, der kan nå at blive smittede, før patienten kommer i behandling.
     Behandlingen er langvarig. Det er nødvendigt at tage flere forskellige slags antibiotika i minimum seks måneder. Man holder op med at hoste, feberen forsvinder, appetitten og kræfterne kommer tilbage efter få ugers behandling. Man føler sig rask, men behandlingens succes afhænger af, om den syge har tillid til behandlerens udsagn om minimum seks måneders behandling. Medicinen koster penge så der skal være en god grund til at købe den.

Statens hospitaler har ikke tilstrækkelig opfølgning af behandlingen, hvilket resulterer i, at patienter dør, sygdommen spredes yderligere og der dannes multiresistente bakteriestammer.

En undersøgelse viser, at de patienter, der bliver raske, er pårørende til enten læger eller sygeplejersker på hospitalet. Andre patienter bliver ikke fulgt på nødvendig vis. På statens hospitaler er behandling og medicin i princippet gratis, men realiteten er, at personalet kun giver patienterne billig hostesaft og vitaminer. Den dyre virksomme medicin sælger de på det sorte marked.

I delstaten Gujarat i det nordvestlige Indien, har Bhansali Trust arbejdet med tuberkulosebehandling siden1984. Man uddanner nogle personer i hver landsby til at opdage symptomerne i den tidlige fase og til at motivere de syge til at opsøge trustens hospital for at blive behandlet. Her bliver patienterne fulgt med røntgenkontrol og lægeundersøgelse hver måned.

Patienter, som ikke møder til kontrol, bliver opsøgt og får forklaret sagens alvor. Man arrangerer møder, hvor patienter fortæller hinanden om, hvilke konsekvenser det har at stoppe behandling før tid. På denne måde er patienterne i distriktet blevet så kendt med tuberkulose, at hver tredje ny patient i dag, er opdaget af en tidligere patient.

Bhansali Trust har overblik over 1.200 landsbyer og har behandlet 50-60.000 mennesker. Man ser 16 % tilbagefald til forskel fra 80%, når patienterne bliver behandlet i statens regi.

Siden 2005 har trusten brugt WHO´s anbefaling: Directly  Observed Treatment Shortcourse – DOTS. Det vil sige, at personale ser patienten tage sin medicin hver dag. Det kræver et velfungerende sundhedssystem. Det har Bhansali Trust.

 
 

Fotos fra
Radhanpur
februar 2003

 
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Karin Malmberg
 
Foto: Eva Åkerstedt
 
Foto: Karin Malmberg
 
 

Vi har 3 gæster online